Skip to content

Language

Vapotherm

Vapotherm, Inc. med säte i USA har utvecklat ett modernt, effektivt och hygieniskt system för högflödesterapi, Precision Flow HiVNI (Hi Velocity Nasal Insufflation) Alla delar är framtagna för att få ett komplett kompakt, lättarbetat system med alla funktioner samlade i en basenhet som appliceras på droppställning. Endast en knapp används för att reglera flöde, temperatur och syrgas. Både inställda och uppmätta värden avläses kontinuerligt på den tydliga displayen.     

       

En smart innovation är den mjuka grimman som genom en speciell utformning ökar flödeshastigheten kraftigt i förhållande till flödesvolymen vilket ger bra utvädring av CO2 och tillförsel av syrgas. Den tunna mjuka grimman gör det också möjligt att applicera ett munskydd på patienten för att begränsa virus i utandningsluften eller så använder man ett system för utsug av patientens utandade luft, Felix 1, som Vapotherm utvecklat.

Till varje patient används ett slangset som kan användas under en månad. Slangset och grimmor är de enda delar som kommer i kontakt med patientens andningsluft och därför är Precison Flow direkt färdig att användas av nästa patient.

Nowus Healthcare säljer, utbildar och servar Vapotherms produkter i Sverige och Danmark. Leveranskapacitet har före och under pandemin inte varit några problem och bl.a. har Region Skåne fått leverans av 180 st Precision Flow och kompletta leveranser av förbrukningsmaterial utan avbrott.

Instruktionsfilm på svenska om hur patientkretsen appliceras                  

Downloads:

PDF: Precison Flow HiVNI Teknik och innovation

PDF: Felix-1 system för evakuering av patientens utandade luft

--------------

Vapotherm, Inc. is the inventor and market leader of high-flow humidifier systems for high flow nasal cannula therapy. Vapotherm devices are used for treatment with flow rates of up to 8 LPM for infants and up to 40 LPM for adults using the so-called High Velocity Nasal Insufflation (Hi-VNI™).

Hi-VNI differs from regular high-flow treatment as it has a higher speed. This makes it possible for Hi-VNI to be more effective at ventilating the upper airway for expiratory saturated CO2 and to replace it with optimally conditioned air. This improved ventilation makes it possible for Hi-VNI to provide effective therapy with ventilation support and CO2 leaching as well as oxygenation.

If you want more information about Vapotherm and their products, then please contact us and we will be happy to help. If you want to order a viewing or buy a product, you can also contact us at info@nowushealthcare.com